این سایت شما را با نو‌آوری‌هایی که در زمینه‌ی کامپیوتر و ارتباطات ایجاد شده است آشنا می‌کند. شما از طریق این سایت با فیبر نوری و کاربردهای آن آشنا می‌شوید. این سایت شما را با فعالیت‌ها و خدمات این مرکز آشنا کرده و اطلاعاتی در زمینه‌ی Anti Spam ، آنتی ویروس ، POP۳ ، JMAP ، WebMail ،و WAP در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت با ارتباطات بدون سیم و فیبرهای نوری آشنا شوید. در این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.