آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.a5.com
عنوان فارسى دنیای دیجیتالی و اینترنت
توضيحات این مرکز خدمات غیرقابل تصوری را برای دنیای دیجیتالی فراهم می‌آورد. از طریق این سایت می‌توانید ضمن به دست آوردن اطلاعاتی در مورد دنیای دیجیتالی و اینترنت ، با تاریخچه‌ی این مرکز و چگونگی فعالیت آن آشنا شوید. این مرکز در زمینه‌ی دسترسی به اینترنت و Hasting خدماتی در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف قرار داده و شما می‌توانید از خدمات حرفه‌ای این مرکز بهره‌مند شوید. این شرکت در زمینه‌ی طراحی سایت‌های اینترنتی ، مشاوره‌ی امنیتی ، طراحی شبکه و... فعالیت می‌کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader