این سایت مربوط به دانشگاه واشنگتن در شهر St.louis می‌باشد و اطلاعات کاملی در مورد این دانشگاه به شما ارائه می‌نماید. از جمله رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می‌گردد می‌توان: معماری ، هنر ، علوم ، بازرگانی ،حقوق و پزشکی را نام برد. با پر کردن فرم تقاضانامه ، می‌توانید اطلاعاتی را توسط این سایت در زمینه‌ی پذیرش و بورسیه‌های تحصیلی به‌دست آورید.