این سایت متعلق به دانشگاه Georgetown می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ به دستور کشیشی به نام Fr.John Carroll تأسیس شد. این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این دانشگاه به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از برنامه‌های تحقیقاتی و کتابخانه‌ی علمی این دانشگاه بهره‌مند شوید. این سایت نقشه‌ی این دانشگاه را در اختیار شما می‌گذارد و با استفاده از این‌نقشه‌با‌مکان‌های‌مختلف‌آن‌آشنا‌می‌شوید.