از طریق این سایت با دانشگاه American University آشنا می‌شوید. این دانشگاه در سال ۱۸۹۳ تحت حمایت کلیسای Methodist امریکا تأسیس شد. دانشجویان این دانشگاه در رشته‌های مختلف ورزشی مانند: گلف ، والیبال زنان ، هاکی روی زمین ، بسکتبال مردان ، بسکتبال زنان ، شنا ، شیرجه ، تنـیـس ، فـوتـبـال زنـان ،فوتـبال مردان ، دوومیدانی ، کشتی ، چوگان و... فعالیت می‌کنند. این سایت شما را با اساتید این دانشگاه و قوانین خاص این مرکز آموزشی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی انسیتوهای این دانشگاه و برنامه‌های فرهنگی ، اجتماعی آنها به دست آورید. این سایت اطلاعات دیگری را درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این دانشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد.