این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۹۸۶ تحت نظر وزارت بهداشت و درمان پایه‌گذاری شده و از بخش‌های مختلفی مانند: دانشکده‌ی پزشکی ، دانشکده‌ی پرستاری و مامائی و دانشکده‌های شبانه‌ی علوم تشکیل گردیده است ، به علاوه متخصصین و کارشناسان را در این زمینه آموزش می‌دهند. اطلاعاتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد عبارتند از: اطلاعاتی در زمینه‌ی جغرافیا و وضعیت آب و هوایی مناطق تاریخی و جاذبه‌های توریستی ، مؤسسه‌های آموزشی و مراکز و بیمارستان‌های آموزشی و تخصصی در زمینه‌ی پزشکی در کرمانشاه. این شبکه هم‌چنین توضیحاتی را در خصوص تاریخچه‌ی این دانشگاه و لینک‌های مرتبط در این زمینه ارائه می‌دهد.