این سایت اطلاعات کاملی را در خصوص رشته‌ی تنیس روی میز به شما ارائه می‌دهد. عملکرد این سایت به صورت یک راهنمای کامل برای ورزش تنیس می‌باشد. شما می‌توانید با ورود به این سایت با بهترین مراکز فروش تجهیزات و لوازم ورزشی این رشته آشنا شوید. هم‌چنین از طریق این سایت از آخرین اخبار و رویدادهای تنیس مطلع می‌شوید. قابل ذکر است از جمله امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد امکان استفاده از آموزش متدها و شیوه‌های مختلف بازی تنیس می‌باشد.