این سایت به ارائه‌ی مطالبی مانند: رمان‌ها ، اشعار ، مقالات ، ترجمه‌ها و کتبی از این قبیل می‌پردازد و استفاده از مطالب و اطلاعات آن برای عموم آزاد می‌باشد و در اختیار همگان قرار می‌گیرد.