> شبکه‌ی CSF
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.scholarshipfund.org
عنوان فارسى شبکه‌ی CSF
توضيحات این سایت متعلق به شبکه‌ی CSF می‌باشد که به منظور کمک به دانش‌آموزان و کودکان بی‌بضاعت در امر ادامه‌ی تحصیل در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد. بیش از ۳۴۰۰۰ دانش‌آموز امریکایی از این وام‌ها و کمک هزینه‌ها بهره می‌گیرند. این سایت سعی در افزایش فرصت‌های تحصیلی برای همه‌ی افراد در سطوح عالی مختلف را دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader