این سایت متعلق به دانشگاه Syracuse می‌باشد. این دانشگاه دارای یک تاریخچه‌ی ۱۳۲ ساله است و از طریق این سایت می‌توانید با اتفاقات حادث شده در این دانشگاه طی سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۹۵ آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی ثبت نام در این دانشگاه به دست آورند. این سایت شما را با برنامه‌های آموزشی این مرکز آشنا می‌کند. با مراجعه به این سایت می‌توانید با سایر خدمات این دانشگاه آشنا شوید. این سایت شما را به لینک‌های جالب این دانشگاه متصل می‌کند.