این سایت یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌ی خلاصه‌های ادبیات و یکی از منابع تحصیلی اینترنتی مهم به‌شمار می‌رود. اطلاعات موجود در این سایت به صورت رایگان می‌باشد ، که برای دانش‌آموزان کلاس‌های ۶ تا ۱۲ و هم‌چنین دانشجویان کالج‌ها مفید می‌باشد و دانشجویان سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند.