آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nslds.ed.gov
عنوان فارسى شبکه‌ی اطلاعاتی برای دانشجویان امریکا
توضيحات این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی برای دانشجویان ملی است که به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی وام‌های دانشجویی می‌پردازد و این امکان دسترسی برای دانشجویان ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader