> جستجوی کار برای دانش‌آموزان پایان دوره‌ دبیرستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://k12jobs.com
عنوان فارسى جستجوی کار برای دانش‌آموزان پایان دوره‌ دبیرستان
توضيحات این شبکه یک سایت جستجوی کار ، برای دانش‌آموزان پایان دوره‌ی دبیرستان در مراکز دولتی ، خصوصی ، کسبی و حرفه‌ای می‌باشد که ارائه‌ی این اطلاعات و جستجو در این سایت از طریق منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader