> اطلاعاتی در زمینه‌ی استخدام
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hireed.net
عنوان فارسى اطلاعاتی در زمینه‌ی استخدام
توضيحات این شبکه یک سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی استخدام ، منابع شغلی و فرصت‌های استخدامی می‌باشد که کاربران ضمن استفاده از آن ، امکان یافتن شغل موردنظر خود را خواهند داشت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader