> استخدامی در رشته‌ی معلمی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eteach.com
عنوان فارسى استخدامی در رشته‌ی معلمی
توضيحات این سایت یکی از بهترین و بزرگ‌ترین سایت‌ها در انگلستان است که دارای اطلاعات استخدامی در رشته‌ی معلمی می‌باشد و این ساده‌ترین روش‌ برای یافتن شغل در حرفه‌ی معلمی است. هم‌چنین با ثبت اسامی وتجربیات افراد متقاضی ، این امکان را به مدارس و مؤسسات آموزشی خواهد داد تا فرصت‌های شغلی مناسب خود را پیدا نمایند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader