این سایت به ارائه‌ی انواع کمک هزینه‌های تحصیلی ، بورسیه‌های دانشجویی و وام‌های دانشجویی می‌پردازد و همه‌ی اطلاعات آن را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این اطلاعات ماهیانه عوض شده و به روز می‌گردد.