این سایت به ارائه‌ی اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی و بورسیه‌های دانشجویی می‌پردازد که این اطلاعات به صورت ماهیانه و به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. از جمله این بورسیه‌ها عبارتند از: بورس‌های منطقه‌ای ، هنری و نویسندگی برای دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان و ارتباطات ، بورسیه برای دانشجویان ممتاز در رشته‌های هنری و ورزشی.