> بورسیه‌های تحصیلی برایافراد بومی ایالات امریکا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aessuccess.org
عنوان فارسى بورسیه‌های تحصیلی برایافراد بومی ایالات امریکا
توضيحات این سایت یک مرکز خدمات تحصیلی برای افراد بومی ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که به ارائه‌ی بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی در سطح ملی می‌پردازد. این مجموعه با بیش از ۳۷ سال سابقه منابعی را برای دسترسی آسان دانش‌آموزان به مدارج عالی در اختیار آنان قرار می‌دهد و امکان‌ باز پرداخت بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان را آسان می‌سازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader