این سایت یک مرکز خدمات تحصیلی برای افراد بومی ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که به ارائه‌ی بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی در سطح ملی می‌پردازد. این مجموعه با بیش از ۳۷ سال سابقه منابعی را برای دسترسی آسان دانش‌آموزان به مدارج عالی در اختیار آنان قرار می‌دهد و امکان‌ باز پرداخت بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان را آسان می‌سازد.