این سایت متعلق به یک گروه سرمایه‌گذاری خاص می‌باشد که به ارائه‌ی بیش از ۵۲۹ طرح و راه‌حل مفید جهت ذخیره‌ی سرمایه‌ی کافی به‌منظور آتیه‌ی فرزندان و تحصیل آنان می‌پردازد. این سایت برای استفاده‌ی افراد بومی ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد.