این سایت دسترسی آسان به خانه‌های حراجی دنیا را از طریق اینترنت فراهم می‌سازد. علاقه‌مندان می‌توانند با کمک این سایت عتیقه‌جات را یافته و خرید و فروش انجام دهند. دفاتر این شرکت در امریکا ، اروپا و کانادا واقع می‌باشد. مباحث دیگری چون حراجی‌های زنده ، کاتالوگ حراجی ، فروشندگان و گالری‌ها به شکل لینک در این سایت مشاهده می‌شود.