> آشنایی با نرم‌افزار تولیپ ۳D
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.exstream.to
عنوان فارسى آشنایی با نرم‌افزار تولیپ ۳D
توضيحات این سایت برای آشنایی با نرم‌افزار تولیپ ۳D سازنده‌ی تصاویر متحرک تأسیس شده است. این سایت اطلاعات مفیدی را در اختیار طراحان وِب ، طراحان تصاویر متحرک چهره و کاراکترهای سه بعدی و طراحان بازی قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader