آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.caroun.com
عنوان فارسى هنرهای اصیل ایرانی
توضيحات این سایت شما را با هنروصنایع دستی ایران آشنا می‌سازد.هنر در ایران از قدمت بسیار بالایی برخوردار است.این مجموعه شمارا با انواع هنرهای اصیل ایرانی از جمله:قالی‌بافی ، بافت گلیم ، جاجیم‌و گبه ، سفالگری ، مجسمه‌سازی ،خاتم‌کاری و حکاکی بر روی چوب(منبت‌کاری) ، کوزه‌گری ، ملیله دوزی ، نقاشی ،خطاطی ، عکاسی و غیره آشنا می‌کند.هم‌چنین کتاب و سایت‌های مربوطه‌را به شما نشان می‌دهدوشمارا در جهت یافتن هنر مندان بزرگ در ایران یاری می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader