شرکت E.M.A در زمینه‌ی آنالیزهای محیط زیست مبنی بر وجود باقیمانده‌ی مواد ضد عفونی کننده و حشره‌کش‌ها در محیط زیست فعالیت می‌نماید. این شرکت با صنایع غذایی ، کشاورزی و زیست محیطی همکاری می‌کند . محصولات کشاورزی ، مواد غذایی ، بافت گیاهی ، گیاهان ، علف ها ، خاک ، آب و بسیاری مواد دیگر را آزمایش می‌کند و کیفیت محصول‌ها را تحت کنترل قرار می‌دهد. می‌توان آنالیزهای تولید شده توسط این شرکت را ملاحظه کرده و به لینک‌های مرتبط با مواد ضد عفونی کننده و حشره‌کش‌ها دست یابید.