آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.seeing-stars.com
عنوان انگليسى seeing-stars
عنوان فارسى راهنمای موزه‌های موجود در هالیوود
توضيحات این سایت یک مرکز راهنمای موزه‌های موجود در هالیوود می‌باشد که صنایع دستی بسیار باارزشی در آن وجود دارد. در این سایت راهنمایی از موزه‌های محلی هست که به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص هالیوود و تاریخچه‌ی آن می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader