این سایت مربوط به انجمن آلات موسیقی امریکا است که در سال ۱۹۷۱ به منظور گسترش سطح آگاهی عموم در زمینه‌ی: تاریخچه ، نحوه‌ی طراحی ، ساختار و چگونگی استفاده از آلات موسیقی در هر زمان و مکانی تأسیس گردیده است. اعضای این مرکز را افرادی تشکیل می‌دهند که عموماً در این زمینه از دانش کافی برخوردارند و اغلب تاریخ‌دان ، کتابدار ، سازنده‌ی آلات موسیقی ، استاد و دانشجو هستند. شما می‌توانید در این سایت از اطلاعات مهمی در زمینه‌ی موسیقی بهره‌مند گردید و از نحوه‌ی استفاده از کلیه‌ی ابزار موسیقی مطلع شوید.