مرکز بهداشت پزشکی این مرکز بهداشتی و پزشکی در جهت پیشبرد امور بهداشتی و پزشکی جوامع فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و خدمات و اطلاعات فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی استفاده از ورزش و نقش استراتژی‌های بهداشتی در بهبود بیماری‌ها و جلوگیری از امراض ، گزارش از فعالیت‌های پزشکی مخصوص سرطان و درمان و کنترل آن به صورت تخصصی ، آموزش ورزش‌های مختلف به منظور بیماری‌ها ، معرفی فروشگاه‌هایی که محصولات ویژه‌ی پزشکی را ارائه می‌دهند و ارائه‌ی فهرستی از مراکز پخش و عرضه‌ی محصولات پزشکی شامل خدمات این مرکز می‌باشد.