سایت به روزی یک سایت خبری است که اخرین اخبار را از منابع معتبر جمع آوری کرده و به صورت یکجا در اختیار شما قرار می دهد