> معلولین و انواع بیماری‌های آنها
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.makoa.org
عنوان فارسى معلولین و انواع بیماری‌های آنها
توضيحات این مرکز اطلاعات جامع و کاملی در مورد معلولین و انواع بیماری‌های آنها و راه‌های نگه‌داری از آنها ارائه می‌دهد و امکانات ویژه‌ای مخصوص معلولین عرضه می‌دارد. گزارش در مورد جوامع معلولین و فعالیت‌های آنها ، معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی متعلق به این مرکز ، معرفی سایت‌های اطلاعاتی و خدماتی معلولین ،معرفی راه‌های درمان معلولین ، آموزش تمرین‌های ورزشی ویژه‌ی معلولین ، معرفی محصولات تولید شده که مخصوص معلولین طراحی شده‌اند و به درمان آنها کـمک می‌کنـند از خـدماتی اســت که این مرکز ارائه می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader