اطلاعات کلیه اصناف ، مراکز تجاری ، مراکز فرهنگی ، موسسات دولتی استان یزد<br /> اطلاع رسانی در مورد تخفیفات اصناف استان یزد<br /> نیازمندی های خودرو و املاک استان یزد