شرکت معماری فراطرح اسپرسا به منظور ارائه ی بهترین طراحی و سرعت اجرای بالا مجرب ترین آرشیتکت ها ، طراحان ، مهندسین سازه و تاسیسات را گرد هم آورده تا با ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و سبک های مختلف در سطوح مختلف رضایت خاطر شما فراهم گردد زمینه فعالیت شرکت معماری اسپرسا گسترده بوده و شامل موارد زیر می باشد:<br /> <br /> <br /> مدیریت پیمان کلیه پروژه های ساختمانی و عملیات اجرایی<br /> <br /> طراحی معماری و اجرا Architectural Design<br /> <br /> طراحی داخلی و اجرا Interior Design<br /> <br /> طراحی خارجی و اجرا Exterior Design<br /> <br /> طراحی محوطه و اجرا Landscape<br /> <br /> طراحی باغ بام و اجرا Garden Roof<br /> <br /> طراحی نما و اجرا Facade design<br /> <br /> طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی<br /> <br /> نور پردازی پروژه های معماری<br /> <br /> تامین مصالح و نیروی کار انسانی