خدمات ما عبارتند از:<br /> <br /> - ارسال پیامک انبوه به شهرها و استانها ، مناطق و محله های مورد نظر<br /> - ارائه نرم افزار و پنل ارسال و دریافت پیامک<br /> -ارائه پنل نمایندگی<br /> - ارائه خطوط اختصاصی پیامک<br /> - طراحی و پیاده سازی ماژول های اختصاصی پیام