> مرکز پاسخ‌گویی به سؤالات پزشکی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dentalxchange.com
عنوان فارسى مرکز پاسخ‌گویی به سؤالات پزشکی
توضيحات مرکز پاسخ‌گویی به سؤالات پزشکی استفاده از امکانات اشتراکی در این مرکز ، ارائه‌ی اطلاعات موجود درباره‌ی انواع شاخه‌های پزشکی ، ارسال نشریه‌ها و مجلات مورد نیاز توسط خدمات الکترونیکی و ایجاد برقراری ارتباط با افراد کاردان و حرفه‌ای فعالیت‌های این سایت را تشکیل می‌دهند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader