دنیای کودک با نزدیک به یک دهه فعالیت در زمینه آموزش کودکان از طریق ابزارها و کتاب‌های مرتبط (از قبل از به دنیا آمدن فرزند دلبند شما) در کنار شما و همراه با شماست. این مجموعه در جهت رشد و پرورش ذهنی و دیگر مهارت‌های لازم از جمله مهارت‌های حرکتی، گفتاری و .. کودکان به والدین برای بهترین انتخاب کمک می‌کند. این مجموعه بر اساس شرایط کودک از نظر سن و مهارت‌های موجود او، در تهیه و انتخاب آنچه که می‌تواند در راستای هدف پرورش کودک باشد به شما مشاوره می دهد.<br /> از دیدگاه ما رفتار و برخورد والدین با کودک نقش اساسی در تربیت کودک دارد. لذا در حد توان، شما را در انتخاب بهترین راه‌کار برای کار با کودک راهنمایی خواهیم کرد تا شما در رسیدن به هدف خود که همانا داشتن فرزندانی توانمند از جنبه‌های فکری و خلاقیت است کمک کرده باشیم.<br /> دنیای کودک با شعار «به آینده بهتر می‌اندیشیم» تلاش می‌کند بسترهای لازم را در جهت خلاقیت و بروز استعداد کودکان، و نیز کمک به استفاده بهینه از هوش سرشار آنان خانواده‌ها یاری کند.