شرکت نرم افزاری آرپا تولیدکننده نرم افزارهای جامع و یکپارچه اطلاعات مدیریت از سال 1387 فعالیت خود را شروع کرده و هم اکنون در اقصا نقاط کشور امکان ارایه خدمات به مشتریان وجود دارد.