با ثبت نام در سایت مای تبلیغ میتوانید تا سقف 500000ریال آگهی ستاره دار درج نمایید