دانلود نرم افزارهای آموزشی انیاک<br /> بصورت چند رسانه ای شبیه سازی شده تعاملی و تصویری با صدا و متن فارسی