> مرکز ژنتیک مولکولی در انسان‌ها
آفتاب
نشانى اينترنتى http://hmgc.mcw.edu
عنوان فارسى مرکز ژنتیک مولکولی در انسان‌ها
توضيحات سایت نام برده متعلق به مرکز ژنتیک مولکولی در انسان‌ها است که هدف آن استفاده از توالی ژن‌ها در فهم بهتر بیماری‌ها می‌باشد. به علاوه ،این مرکز اطلاعات بدست آمده در آزمایشگاه را به بیمارستان‌های مربوطه انتقال می‌دهد این گروه با تأکید بر روی نیروی بیولوژی مولکولی مدرن بر تحقیقات پزشکی اثر جدیدی ارائه می‌دهند و از این طریق به درمان‌هایی برای بیماری فشار خون ، ناتوانی‌های کلیوی و چاقی مفرط دست یافته‌اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader