مجتمع آموزشی و پرورشی پیامبر اعظم (ص)<br /> اولین و بزرگترین مجتمع آموزشی و پرورشی در شهرستان خلخال از استان اردبیل<br /> mojtame-peyambar.blogfa.com