دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس سال ۱۳۸۴ <br /> در شهرستان بیله سوار مغان تاسیس شد