آفتاب
نشانى اينترنتى http://earthobservatory.nasa.gov
عنوان فارسى فضاپیماها
توضيحات این سایت به بررسی مشاهدات توسط فضاپیماها می‌پردازد و عکس‌هایی که از فضا گرفته شده است را در معرض نمایش می‌گذارد و اطلاعاتی که اخیراً یا در گذشته در این خصوص بدست آمده است به کاربران ارائه می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader