این سایت متعلق به مرکز کشف خزندگان (سوسماران) دروه‌ی تریاس (دایناسورها) می‌باشد که به مطالعه‌ی اکوسیستم این جانداران ، گونه‌های گیاهی و حیوانی آب و هوا ومنابع طبیعی آن‌دوره می‌پردازد تا از این طریق و با بررسی نقطه نظرات تاریخی به تغییرات محیطی مدرن پی ببرد و هم‌چنین با مطالعه‌ی فسیل این جانداران به اطلاعات با ارزشی در این زمینه دسترسی یابد.