این سایت مربوط به سازمان مرکز حفاظت از محیط زیست می‌باشد که وظیفه‌ی آن حمایت از سلامت افراد ، حفظ جریان آب و هوا و زمین و مواردی که با سلامتی ارتباطی مستقیم دارند می‌باشد. این سایت به بررسی اثر اکولوژی محیط بر سلامت افراد می‌پردازد و خدمات آن عبارتند از: معرفی سازمان ، شرح وظایف ، نمودار سازمانی ، معرفی نمایندگان این سازمان ، اخبار جدید ، انتشارات ،ابزار و داده‌های لازم ، طراحی ، نظرات ، نقشه‌ها و معرفی سایت‌های مربوط در این زمینه است.