> مباحث فیزیولوژیکی قلب
آفتاب
نشانى اينترنتى http://cardiovascular.cx
عنوان فارسى مباحث فیزیولوژیکی قلب
توضيحات این سایت مربوط به مباحث فیزیولوژیکی قلب می‌باشد که توسط دکتر اندرسون تهیه گردیده است و شامل ۵ بخش و دو ضمیمه می‌باشد که در خصوص عمل جراحی قلب باز ، روند نرمال و پاتولوژی قلب ، انجام عمل جراحی بر روی حیوانات با پمپ‌های جایگزینی قلب ، سیستم هیدرولیکی قلب و خلاصه‌ی نتایج حاصل در این خصوص می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader