> معرفی حیــوانات خطرناک‌‌آبزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://anstaskforce.gov
عنوان فارسى معرفی حیــوانات خطرناک‌‌آبزی
توضيحات ســایـت موردنـــظر به معرفی حیــوانات خطرناک‌‌آبزی می‌پردازد و برخی از گونه‌های طبیعی آبزی را معرفی می‌نماید. اطلاعاتی که این شبکه در اختیار کاربران قرار می‌دهد عبارتند از: معرفی گونه‌های مختلف حیوانات خطرناک آبزی ، اقداماتی که در این زمینه انجام می‌گیرد و اطلاعات جدید در خصوص این جانداران. این جانوران عبارتند از: برخی حیوانات رده‌ی خرچنگ‌ها ، ماهی‌ها ، جانوران نرم‌تن از قبیل حلزون‌ها و مارماهی‌های دریایی.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader