آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kheyriearak.com
عنوان فارسى مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
توضيحات مرکز نگهداری و توانبخشی مددجویان ذهنی وجسمی مرد و سالمندان زن و بیماران روانی زن ومرد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader