این سایت مربوط به مرکز ملی جغرافیایی می‌باشد که یک سازمان مستقل است و شامل سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) می‌باشد. شما می‌توانید تحقیقاتی را که اخیراً توسط این سازمان انجام گرفته است مشاهده نمایید و درباره‌ی آنها اطلاعاتی به‌دست آورید. گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی این سازمان عبارتنداز: دانشگاه سانتاباربای کالیفرنیا ، دانشگاه بوفالو و دانشگاه Maine .