آفتاب
نشانى اينترنتى www.yari-kh.com
عنوان انگليسى نرم افزار های حقوقی یاری
عنوان فارسى نرم افزار های حقوقی یاری
توضيحات نرم افزار محاسبات حقوقی یاری شامل میلیونها محاسبه حقوقی (ارث ، دیات ، مهریه ، حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا ، هزینه های دادرسی و غیره ) ویژه وکلا ، قضات ، سردفتران ، دانشجویان رشته حقوق و شرکتهای بیمه

پدیدآورنده : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری

شماره ثبت کتابخانه ملی ایران : 12167 و 19/11/1387

ارث (شامل تقسیم ترکه به سهم ، به درصد و به ریال در هر سه طبقه)

با استناد به مواد قانونی و نیز استناد به منابع معتبر حقوقی

با اعمال اصلاحات ماده 946 قانون مدنی در خصوص سهم الارث زوجه

دیات (شامل محاسبه دیه قتل ، دیه تمام اعضاء بدن و دیه سقط جنین )

محاسبه دیات به شتر ، گاو ، گوسفند ، حله ، دینار ، درهم ، درصد و ریال و یا همه موارد و در نهایت محاسبه جمع کل دیه اعضاء

محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا

محاسبه هزینه های دادرسی

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

با امکان ذخیره و چاپ

جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در محاسبات حقوقی با اعلام پیغام های مربوطه به نحویکه اشخاص عادی نیز به راحتی قادر به انجام محاسبات پیچده حقوقی خواهند بود
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader