سازمان NIMA اطلاعات دقیق ومناسبی را در ارتباط با دانش جغرافیایی فضایی ارائه می‌دهد و شما به راحتی می‌توانید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید و این سازمان که یک مرکز ملی شبیه‌سازی و نقشه‌برداری می‌باشد و سعی دارد تا شما را با کره‌ی زمین آشنا کند. در این سایت صفحه‌ای هم برای کودکان وجود دارد که مطالب را ساده‌تر عنوان می‌کند.