این سایت شما را با ناپلئون و امپراطوران فرانسه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید کارت‌های تبریک جالبی را در این زمینه مشاهده کرده و برای دوستان خود ارسال کنید. این مرکز اقدام به برگزاری نمایشگاه‌هایی در زمینه‌ی تاریخ فرانسه می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی مذکور به‌دست آورند. این سایت شما را با فستیوال‌ها ،کنفرانس‌ها ، نمایشگاه‌ها و تئاترهای برگزار شده در این رابطه آشنا می‌کند. از طریق راهنمای این سایت می‌توانید با سایر خدمات این مرکز آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند مجلات و نشریات چاپ شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهند.