> وب سایت رسمی فرمانداری شهرستان تبریز ـ سایت فرمانداری کلان شهر تبریز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tabrizf.ir
عنوان انگليسى tabrizf.ir
عنوان فارسى وب سایت رسمی فرمانداری شهرستان تبریز ـ سایت فرمانداری کلان شهر تبریز
توضيحات سایت جدید فرمانداری کلان شهر تبریز که توسط مهندس حسین ریسمانی طراحی و پیاده سازی شده و تمام راه کارهای امنیتی در آن لحاظ گردیده است
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader